ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση για τροποποίηση των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή χωροταξικής κατανομής εντός αυτής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
Αίτηση για τροποποίηση των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής (παρ. 9, αρθρ. 48, Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018)

Skip to content