ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αίτηση για τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τίτλος Δικαιολογητικού:
Αίτηση για τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής (παρ. 8, αρθρ. 47, Ν. 4512/2018 ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018)

Skip to content