ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση δελτίου ταξινόμησης αγροτικού μηχανήματος (έμποροι και εισαγωγείς)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Τιμολόγιο αγοράς εξωτερικού
3) Πιστοποιητικό ταυτότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή (για καινούργιους διαξονικούς γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες)
4) Δήλωση πιστότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή (για μηχανήματα εκτός των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων)
5) Πιστοποιητικό ταυτότητας του εισαγωγέα –εμπόρου ή κατασκευαστή
6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του εμπόρου-εισαγωγέα (Υπόδειγμα)
7) Μεταφορικά έγγραφα (εισαγωγή Α.Μ. από Ε.Ε.)
8) Έγγραφα εκτελωνισμού (εισαγωγή Α.Μ. από χώρα εκτός Ε.Ε.)
9) Άδεια κυκλοφορίας Α.Μ. από εξωτερικό ή φωτοαντίγραφο αυτής & βεβαίωση κράτους προέλευσης ότι έχει παρακρατηθεί (για μεταχειρισμένα Α.Μ.)
10) Αποτύπωμα αρ. πλαισίου και αρ. κινητήρα (προαιρετικά)
11) Παράβολο 5€ για τεχνικό έλεγχο γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 3791)
12) Παράβολο 10€ για έκδοση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (Ηλεκτρονικό παράβολο → www.gsis.gr → e-παράβολο → για μη Πιστοποιημένους χρήστες → χορήγηση παραβόλου → φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός, κωδικός παραβόλου 3793)

Μετάβαση στο περιεχόμενο