ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση βεβαίωσης διαγραφής – μεταγραφής αγροτικού μηχανήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας Αγροτικού Μηχανήματος, θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών και από τη ΔΟΥ
3) Άδεια Κυκλοφορίας και πινακίδες
4) Παράβολο 10 €, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007), (εκδίδεται από την Υπηρεσία)

Skip to content