ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής- Κατασκήνωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά:
1)
Πίνακας με τα στελέχη που πρόκειται να προσληφθούν με τα προσόντα τους
– Πίνακας με το προσωπικό κατά ειδικότητα απασχόλησης
– Ιατρικές πιστοποιήσεις στελεχών και προσωπικού

2) Πίνακας που να εμφανίζει :
αριθμό κατασκηνωτικών περιόδων, αριθμό ατόμων ανά περίοδο κατά φύλο και ηλικία
Ημερομηνία έναρξης και λήξης της κατασκήνωσης –Προγραμματισμό λειτουργίας κατασκήνωσης ήτοι :
α)
Διάρθρωση της εξοχής κατά ομάδες, τμήματα
β)
Ημερήσιο πρόγραμμα διαβίωσης κατασκηνωτών
γ)
Αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο κατασκηνωτών κατά ημέρα, είδος και ποσότητα

3) Πίνακας με τον εξοπλισμό της εξοχής
4)
Έγκριση δασικής υπηρεσίας εφόσον η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε δάση ή δασικές εκτάσεις
5) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι ελήφθησαν τα απαραίτητα αντιπυρικά μέτρα.
6) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωσή τους, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας.


Skip to content