ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος λόγω αλλαγής κινητήρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση
2) Άδεια Κυκλοφορίας μηχανήματος
3) Τιμολόγιο αγοράς κινητήρα
4) Βεβαίωση συνεργείου (Υπόδειγμα)
5) Αντίστοιχο παράβολο, βάσει της αρ.9582/Γ3Γ/1866/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328 Β΄2007),όπως αναλύεται στη Διαδικασία
6) Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου για καλή λειτουργία
Περιορισμοί:
Ο νέος κινητήρας, όταν πρόκειται για καινούργιο δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο του 15% της ισχύος του αρχικά εγκεκριμένου και 25% όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο κινητήρα και του 5% των στροφών στη μέγιστη ή την ονομαστική ισχύ.

Skip to content