ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άδειες διέλευσης οχημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Downloads)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση ενδιαφερόμενου (έντυπο υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία μετακίνησης η διαδρομή,
το είδος φορτίου).
2) Σκαρίφημα (ύψος, πλάτος, μήκος του μετακινούμενου οχήματος και φορτίου).
3) Άδεια οχήματος
4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο